HARTMANN Polska
Ochrona > Zestawy > Mediset - jednorazowe zestawy ambulatoryjne

Mediset - jednorazowe zestawy ambulatoryjne

Bardzo ważnym miernikiem jakości usług medycznych jest częstotliwość występowania zakażeń np. układu moczowego czy też zakażeń ogólnoustrojowych. Placówki dążą do stosowania takich procedur, które ograniczają zakażenia, a więc postępują zgodnie z zasadami aseptyki oraz stosują jak najczęściej produkty jednorazowego użytku. Personel medyczny powinien przecież koncentrować się na właściwej pracy, by jak najwięcej czasu móc poświęcić pacjentom.

MediSet® to jałowy zestaw ambulatoryjny przeznaczony do stosowania w przypadku ambulatoryjnych procedur nieinwazyjnych*. Zestaw zawiera różne komponenty jednorazowego użytku takie jak np. narzędzia metalowe, narzędzia plastikowe, opatrunki, dodatkowy sprzęt medyczny (np. igły, strzykawki), serwety specjalistyczne oraz rękawice diagnostyczne. Nasze zestawy powstały w oparciu o dogłębną analizę potrzeb klientów w Polsce i są do tych potrzeb dostosowane. Zestawy są kompletne, co pozwala przy pomocy jednego zestawu przeprowadzić określoną procedurę w ramach systemu zamkniętego w sposób jałowy, zapewniając należyte bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu medycznego. Pole zastosowania zestawów MediSet® jest bardzo szerokie. Z powodzeniem można stosować je nie tylko na każdym oddziale szpitalnym, ale także w przypadku pogotowia ratunkowego, poradni chirurgicznych, gabinetów zabiegowych, opieki środowiskowej, domów pomocy społecznej czy opieki paliatywnej.

* Wyjątek stanowi Zestaw do wkłucia centralnego CVC Nr 475 642