HARTMANN Polska
Rozwiązania systemowe > Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej

HARTMANN od wielu lat oferuje sprawdzone produkty i usługi niezbędne w opiece ambulatoryjnej i stacjonarnej. Oprócz tego opracowaliśmy szereg modułów, które uwzględniają zmiany strukturalne w ochronie zdrowia oraz w opiece nad osobami starszymi.

Z uwagi na zasadę ,,opieka ambulatoryjna przed stacjonarną” placówki opieki nad osobami starszymi muszą się liczyć ze szczególnie dużą konkurencją. Decydującą rolę odgrywają tutaj zaostrzające się z roku na rok uwarunkowania prawne i ekonomiczne oraz zwiększający się stopień profesjonalizmu personelu i zarządzania opieką. Jako długoletni i doświadczony partner w zakresie opieki znamy te problemy. Z tego względu oferujemy partnerstwo systemowe HARTMANN. Ma ono na celu przyszłościową opiekę nad osobami starszymi, czemu służą poszczególne moduły: optymalizacja procesu, kontrola kosztów i wsparcie zarządzania.