HARTMANN Polska
Marka

Marka

1883

Paul Hartmann rejestruje symbol czerwonego krzyża na białym tle z laskami eskulapa jako znak towarowy. Celowo wybiera czerwony krzyż który od powstania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w 1864 roku jest symbolem pomocy, ratownictwa, zdrowia i ludzkości.

1906 

Z powodu przepisu chroniącego Międzynarodowy Czerwony Krzyż zmieniono logo firmy. Krzyż otrzymał biały kolor a tło zmieniono na czerwone. Pozostawiono laski eskulapa które miały podkreślić leczniczy charakter firmy.

1920

Aby uniknąć pomyłek ze szwajcarskim godłem narodowym  logo zostało ponownie zmodyfikowane oraz dostosowane do współczesnych gustów. Czerwone „H” na białym krzyżu nałożone na niebieskim ośmiokącie podkreśla dodatkowo nazwę firmy.

1938

W trakcie poszerzania asortymentu na znaczeniu zyskują takie nazwy jak "Branolind" czy "Fapack". Te nazwy produktów oraz znany od niedawna slogan „Hartmann pomaga w leczeniu” zostają umieszczone w niebieskim owalu będącym tłem do znanego już wcześniej ośmiokąta. W kolejnych latach obok koloru niebieskiego zmieniano czcionkę napisu oraz kolory  tła.

1968 

Niebieski owal, symbol jakości oraz niezawodności został ujednolicony i zawiera teraz tylko napis „HARTMANN”. Z powodu rozgłosu niebieskiego owalu znaczenie ośmiokąta przeszło na drugi plan. Mimo tego jego obecność sprawia, że logo do dnia dzisiejszego jest wyjątkowe i rozpoznawalne.

2008

190 lat od powstania firmy powrócił, choć w nieco odmiennej formie, znany slogan z lat trzydziestych XX wieku „HARTMANN pomaga w leczeniu”.