HARTMANN Polska
Kariera > Praca, kariera

Praca, kariera

Jakich ludzi poszukujemy

Jesteśmy międzynarodową, dynamicznie rozwijającą się firmą. Szukamy ludzi podchodzących do działania z pasją, otwartych na zmiany, elastycznych. Zatrudniamy pracowników na różnych etapach ich kariery zawodowej, także osoby bez doświadczenia, ale z przygotowaniem merytorycznym. Cenimy ich zaangażowanie i chęć długofalowej współpracy.

Oferty pracy

Poniżej znajdziesz aktualne oferty pracy:

Jeśli żadna z prowadzonych przez nas rekrutacji nie odpowiada Twojemu profilowi zawodowemu, a chciałbyś aplikować do naszej firmy, prześlij do nas swoje dokumenty aplikacyjne na adres kariera@hartmann.info.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich zmiany i żądania zaprzestania ich przetwarzania przez naszą firmę.

Ze względu na ochronę danych osobowych, zamieść w nich proszę poniższą klauzulę:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie oraz  przetwarzanie moich danych osobowych przez PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000151009, NIP 731-000-49-93, o kapitale zakładowym 15.000.000 zł, REGON: 471042226, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy, dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości przez następców prawnych PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. na czas nieoznaczony pod warunkiem, że nie zmieni się cel przetwarzania. Zostałem poinformowany, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 ze zm.) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych, a podanie przeze mnie danych osobowych jest zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego prowadzenia procesów rekrutacji.”

Przebieg procesu rekrutacji

W zależności od profilu stanowiska, na które prowadzimy rekrutację, składa się ona z dwóch lub trzech etapów.
Pierwszy z nich to standardowa rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielem działu HR. Chcemy Cię poznać, porozmawiać o Twoich doświadczeniach, oczekiwaniach i wyobrażeniach dotyczących pracy a także o Twoich  zainteresowaniach. Podczas tego etapu poznasz ofertę pracy, profil osoby, której poszukujemy, wartości firmy i warunki pracy.
W drugim etapie poznasz przyszłego bezpośredniego przełożonego.
Przy stanowiskach specjalistycznych możesz zostać poproszony o rozwiązanie jakiegoś studium przypadku czy testu wiedzy.
Trzeci etap to najczęściej omówienie szczegółowych warunków pracy i wynagradzania, czasem spotkanie z Zarządem.
Jeśli pomyślnie przejdziesz wszystkie etapy powitamy Cię w naszym gronie i zapewnimy odpowiedni proces adaptacji.
Kontaktuj się z nami pod adresem e-mail:
kariera@hartmann.info
lub numerem telefonu:
42 225 22 60
42 225 22 92