HARTMANN Polska
Kariera > Praktyki i staże

Praktyki i staże

Jeśli chcesz poznać funkcjonowanie dużej, międzynarodowej firmy z branży medycznej, zapoznać się z procesami i działaniami podejmowanymi w interesującym Cię obszarze biznesu, przez cały rok  masz możliwość zgłoszenia się na staże i praktyki zawodowe do naszej firmy.
Swoje zgłoszenie możesz przesłać na adres kariera@hartmann.info

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich zmiany i żądania zaprzestania ich przetwarzania przez naszą firmę.

Ze względu na ochronę danych osobowych, zamieść w nich proszę poniższą klauzulę:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie oraz  przetwarzanie moich danych osobowych przez PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000151009, NIP 731-000-49-93, o kapitale zakładowym 15.000.000 zł, REGON: 471042226, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy, dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości przez następców prawnych PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. na czas nieoznaczony pod warunkiem, że nie zmieni się cel przetwarzania. Zostałem poinformowany, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 ze zm.) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych, a podanie przeze mnie danych osobowych jest zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego prowadzenia procesów rekrutacji.”